DR Drevo

Úvod

Spoločnosť DR DREVO s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou v roku 1997.
Firma podniká v týchto oblastiach:

  • približovanie dreva
  • pilčícke práce
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  • porez guľatiny
  • cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava
  • lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

Ťažba a približovanie dreva lesnými lanovkami

Ťažba a približovanie dreva lesnými lanovkami sú hlavné činnosti firmy DR DREVO. Firma poskytuje služby vlastníkom lesa (najčastejšie sú to Lesy SR š.p., mestské lesy, obecné lesy, urbárske spoločenstvá, alebo súkromní vlastníci lesa). Firma DR DREVO má dlhoročné skúsenosti v ťažbe a približovaní dreva lesnými lanovkami vo Francúzsku, v oblasti Pyreneí a francúzskych Álp, kde sú jej zákazníkmi štátne lesy ONF, ale i združenia súkromných vlastníkov lesa, alebo firmy vykupujúce drevo na pni.

Odvoz dreva

Firma DR DREVO vykonáva odvoz dreva vozidlom Tatra T-815 vybaveným hydraulickou rukou. Toto vozidlo je upravené na odvoz krátkeho i dlhého dreva.